Belgische vestiging openen

Vestigingseenheid in België

Een buitenlandse vennootschap kan in België een vestiging openen zonder een bijkantoor of bijhuis op te richten. 
Een vestigingseenheid is een vaste inrichting, zoals een werkplaats, kantoor, verkooppunt, magazijn, etc.   
In tegenstelling tot een bijhuis wordt een vestigingseenheid in België niet vertegenwoordigd door een lasthebber die de buitenlandse vennootschap tegenover derden kan verbinden. 

Een vestigingseenheid heeft volgende kenmerken:

- Geen aparte rechtspersoon;
- Wel Belgisch ondernemings- en BTW-nummer 
- Geen notariële oprichtingsakte vereist;
- Geen neerleggings- en publicatieformaliteiten;
- Geen minimaal te volstorten startkapitaal;
- Geen oprichtersaansprakelijkheid;
- Geen lokale vertegenwoordiging en bestuur;
- Buitenlandse rekening toegelaten.

Daar een vestigingseenheid geen afzonderlijk rechtspersoonlijkheid bezit, behoren al haar activa en passiva rechtstreeks toe aan de buitenlandse vennootschap.
Alle overeenkomsten die worden aangegaan door de vestigingseenheid zullen geacht worden te zijn aangegaan door de buitenlandse vennootschap.

image
Belgisch bijkantoor of Belgische vestigingseenheid ?

Wat een Belgische vestigingseenheid onderscheidt van een bijkantoor is de afwezigheid van een permanente lasthebber in België.
De vestigingseenheid moet aldus via de buitenlandse vennootschap handelen voor al haar beslissingen.

Doorlooptijd

Onze ervaring leert ons dat de registratie van een vestigingseenheid zonder bijhuis sneller verloopt dan de oprichting van een Belgisch bijkantoor omdat er geen legalisaties en apostilles vereist zijn, en de inschrijving niet onderworpen is aan formele neerleggings- en publicatieformaliteiten. De doorlooptijd voor de registratie van een vestigingseenheid bedraagt gemiddeld 1 week. De activatie van het ondernemingsnummer als BTW-nummer door Centrum Buitenland duurt gemiddeld 3 à 5 weken.

Meer weten »

Vestigingseenheid bijzonderheden

Klik op de tabs onderaan en leer meer over de oprichtingsformaliteiten, het bestuur, en de verplichtingen voortvloeiend uit het Belgische vennootschapsrecht

 • Formaliteiten

  Om een Belgische vestigingseenheid te kunnen inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn volgende gegevens en stukken vereist:

  - de oprichtingsakte en de statuten, en alle wijzigende akten van de buitenlandse vennootschap;
  - een uittreksel uit het vennootschapsregister van de buitenlandse vennootschap;
  - een volmacht aan Coventis om de Belgische vestigingseenheid te registreren;  

  De oprichtingsakte en de statuten en het uittreksel uit het vennootschapsregister dienen te worden vertaald indien deze
  niet zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. 

  Na verwerking van de aanvraag wordt een Belgisch ondernemingsnummer toegekend aan de buitenlandse vennootschap
  en de Belgische vestigingseenheid ingeschreven.

 • Kapitaal

  Een vestigingseenheid  heeft geen maatschappelijk kapitaal.

 • Bestuur

  Een Belgische vestigingseenheid (zonder bijhuis) heeft geen eigen bestuur en wordt geleid door de bestuurders van de moedervennootschap.  

  Er kan geen lasthebber worden aangesteld om de vestigingseenheid in België te vertegenwoordigen en te leiden.

  Indien de moedervennootschap zich wil laten vertegenwoordigen in België voor de activiteiten van de vestigingseenheid dient een Belgisch bijkantoor te worden opgericht. 

 • Boekhouding
  en Jaarrekening

  Buitenlandse ondernemingen zijn onderworpen enkel voor hun in België gevestigde vestigingseenheden aan de bepalingen van de Boekhoudwet.
  De boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken betreffende die vestigingseenheden worden in België bewaard.  Dit betekent niet dat de materiële verrichtingen voor het inschrijven en verwerken van de gegevens in België moeten geschieden, maar wel dat de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken van de vestigingseenheden in België rechtstreeks toegankelijk zijn.

  Een buitenlandse vennootschap die een vestigingseenheid heeft in België maar geen bijkantoor en waarvan de effecten in België NIET genoteerd zijn, moeten geen jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. 

 • account_balance

  Vennootschapsbelasting

  Indien de vestigingseenheid:

  - geen werknemers heeft in België;
  - geen onroerend goed heeft in België (enkel een zetel);
  - geen bouwwerken gerealiseerd heeft in België;
  - feitelijk beheerd wordt vanuit het buitenland
  - enkel een Belgisch ondernemingsnummer heeft om btw-redenen

  => dan zijn de inkomsten uit België NIET onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting.

  Anderzijds, indien de vestigingseenheid een vaste bedrijfsinrichting betreft, dan wordt deze op dezelfde wijze behandeld (en belast) als de in België gevestigde belastingplichtigen.

  Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 25% vanaf 1 januari 2020. Voor KMO-vennootschappen geldt een verlaagd tarief van 20% op de eerste € 100.000 belastbare winst. Het deel van de winst boven € 100.000 wordt belast tegen het gewoon tarief.

  Om van het verlaagd KMO-tarief te kunnen genieten is een brutobezoldiging aan minstens één bedrijfsleider van minimum € 45.000 vereist, tenzij de belastbare winst lager is dan € 45.000; dan volstaat een bezoldiging gelijk aan minstens die belastbare winst. De bezoldigingsvoorwaarde om te kunnen genieten van het verlaagd tarief geldt niet voor kleine vennootschappen gedurende hun eerste vier boekjaren vanaf hun oprichting.

  De regel van het verlaagd KMO-tarief is van toepassing op Belgische vennootschappen en Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen met een eigen lokaal bestuur in België. Echter, bijkantoren en vestigingen van buitenlandse vennootschappen waarvan het bestuur niet in België plaatsvindt, kunnen niet genieten van het verlaagd KMO-tarief.

 • Sociale Verzekeringsplicht

  AANSLUITINGSPLICHT BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP

  Elke vennootschap, die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet binnen drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.

  Personenvennootschappen die in de KBO ingeschreven zijn als commerciële onderneming zijn gedurende de eerste drie jaren vanaf hun oprichting vrijgesteld van de vennootschapsbijdrage indien in de loop van de periode van 10 jaar vóór de oprichting de zaakvoerders of bestuurders én de meerderheid van de werkende vennoten (die geen zaakvoerder of bestuurder zijn) ten hoogste 3 jaar zelfstandige geweest zijn.

  AANSLUITINGSPLICHT ZAAKVOERDER

  Als mandataris van een buitenlandse vennootschap (bestuurder, zaakvoerder, …) die niet in België woont en geen inkomen in België heeft, maar waarvan de vennootschap een Belgische vestigingseenheid heeft, dient u zich NIET aan te sluiten bij een Belgisch sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, maar blijft u gewoon verder onderworpen in het land van oorsprong. 

Enkele spontane getuigenissen

van onze vele tevreden klanten

background

"In België biedt Coventis de beste service aan, met vooral de juiste juridische begeleiding.
We zijn ook zeer tevreden over al het administratieve werk dat jullie volledig in handen hebben genomen en de voortreffelijke service die jullie geboden hebben. Nogmaals dank."

       Tom L.
       Koksijde

"We zijn zeer tevreden over de geleverde service.  Al onze vragen werden snel en voldoende beantwoord.
Al de verrichtingen verliepen voorspoedig en correct met een grote klantvriendelijkheid." 

       Joos P.
       Antwerpen

"Van bij  de eerste contactname steeds een heldere, professionele uitleg en duidelijke afspraken. Dit bleef zo tijdens de uitermate snelle en correcte afhandeling van de oprichting, en eveneens daarna."

       Christoph V.
       Melle

"Wij zijn uiterst tevreden over jullie diensten. Alles is correct en volgens afspraak verlopen. Mocht het mogelijk zijn om met iedereen zo correct handel te kunnen drijven, dan zou de wereld een pak makkelijker in elkaar zitten."

       Pascal B.
       Zingem

Stappenplan bij het openen van een Belgische vestiging

Verzamelen van documenten en opmaken van volmacht voor
inschrijving van de vestiging

Als specialist in het oprichten van vennootschappen, bijkantoren en vestigingen, coördineren we alle formaliteiten voor de aanvraag tot inschrijving van uw Belgische vestigingseenheid.  Gezien het uittreksel uit het handelsregister, en de oprichtingsakte & statuten niet moeten gelegaliseerd worden, en geen apostille vereist is, zijn deze documenten
meestal onmiddellijk beschikbaar.

Inschrijving in KBO

Na ontvangst van alle stukken, wordt de aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voorbereid en ingediend.  Om uw vennootschap te kunnen inschrijven is een rekeningnummer vereist.  U kan een zichtrekening openen bij een bank in België, maar mag ook een bestaande zichtrekening van uw vennootschap opgeven.

Aanvraag Belgisch BTW-nummer

Nadat het ondernemingsnummer is toegekend, vragen we de activatie van het ondernemingsnummer als BTW-nummer aan.
De verwerking door Centrum Buitenland duurt gemiddeld 3 à 5 weken. Echter, zodra het nummer is aangevraagd mag u al factureren.

Verplichte aansluiting bij een
sociaal verzekeringsfonds

Tot slot brengen we de verplichte aansluiting van uw vennootschap bij een sociaal verzekerings-fonds in orde.  Buitenlandse vennootschappen met Belgische vestiging die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen zijn een jaarlijkse vennootschapsbijdrage ad €350 verschuldigd.

KBO uittreksel

U ontvangt van ons een volledig KBO uittreksel met alle specificaties van de vestigingseenheid.

Benodigde gegevens en stukken

playlist_add_check
Benodigde gegevens

- Activiteiten van de Belgische vestiging (in lijn met
de doelstelling van de buitenlandse onderneming)
- Identiteit- en woonplaatsgegevens van een zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder
(indien de zetel in Brussel of Wallonië is gevestigd,
zijn deze gegevens vereist van de bestuurder die basiskennis bedrijfsbeheer bewijst)

Coventis contacteren

background

Vestigingseenheid oprichtingskosten

Coventis begeleidt u bij het volledig oprichtingsproces.  Een eerste adviesgesprek zonder enige verplichting is steeds gratis.

Coventis biedt u een totaalpakket aan, waarin
quasi alle kosten in de prijs zijn inbegrepen.

GRATIS:
Formaliteiten mbt de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

NIET INBEGREPEN:
- Vertaling van de oprichtingsakte & statuten
en het vennootschapsuittreksel (indien deze niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgemaakt) 
- Vestigingsadres

Tarief

€ 650 excl. BTW AANBOD
 • Bespreking en voorbereiding
  dossier, en verzameling van vereiste gegevens en stukken
 • Opmaak volmacht betreffende
  de inschrijving van de Belgische vestigingseenheid
 • Aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  (KBO) met volledig uittreksel
 • KBO inschrijvingsrecht
 • Aanvraag activatie BTW-nummer
OFFERTE AANVRAGEN

Belgisch vestigingsadres nodig ?

Voor slechts 195 euro per maand heeft u een Belgische vestiging
met wekelijkse postbehandeling inbegrepen.
Dit is geen virtueel kantoor, maar een effectief gedeeld kantoor, 
ingericht met een individuele werkpost, die als wettelijke vestigingseenheid in de KBO kan worden ingeschreven.

VRAAG MEER INLICHTINGEN
Image
OPGELET ! Dit is het voordeligste tarief voor een werkelijke vestiging in België en wordt enkel aangeboden aan
buitenlandse vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel niet in België is gevestigd. Vraag uw offerte.